ELECTRONICA – Legea lui Ohm

Relația dintre Tensiune ( V ), Curent (A ) și Rezistență, într-un circuit electric de curent continuu a fost descoperită de fiziciznul german Georg Ohm.

Georg Ohm a aflat că, la o temperatură constantă, curentul care circulă printr-o rezistență liniară fixă este direct proporțional cu tensiunea aplicată pe rezistență și invers proporțional cu rezistența. Această relație dintre tensiune, vurent si rezistență formează baza legii lui Ohm.

Relația legii lui Ohm:

, sau  , unitatea de măsură fiind Ampere ( A ).

Cunoscând doar două (2) valori din cele 3 și anume: Tensiunea, Curentul sau Rezistența putem folosi legea lui Ohm pentru a afla cea de-a treia valoare.

Legea lui Ohm este cea mai utilizată lege în calculul unui circuit electronic sau electric, de aceea este foarte important să ințelegem și să reținem următoarele formule:

Pentru a înțelege și a reține mai bine aceste formule vă propun următoarea metodă numită și triunghiul lui Ohm :

iar acest triunghi poate fi citit astfel :

Puterea Electrică

O sursă de energie, ca tensiunea, va produce sau furniza putere atâta timp cât consumatorul conectat la circuit o va absorbi. De exemplu, becurile și radiatoarele ( reșourile ) absorb putere electrică și o convertesc în căldură, lumină sau amândouă. Cu cât valoarea în wati este mai mare cu atât consumul de putere ca crește.

Simbolul puterii este P și este produsul dintre tensiune ( V ) și curent ( A ) iar unitatea de măsură va fi watt-ul ( W ).

Multiplii watt-ului sunt :

miliWat ( mW ) = 10-3 W

kiloWat ( kW ) = 103 W

Știind formula puterii: P = V x I și utilizândune de legea lui Ohm vom avea următoarele formule :

  1. [ P = V x I ]      P (watts) = V (volts) x I (amps)
  2. [ P = V2 ÷ R ]      P (watts) = V2 (volts) ÷ R (Ω)
  3. [ P = I2 x R ]      P (watts) = I2 (amps) x R (Ω)

Pentru a reține mai bine aceste formule vom utiliza triunghiul puterilor în curent continuu :

, iar interpretarea lui este :

Dacă rezultatul puterii, prin calcul, este pozitiv ( + ) atunci componenta respectivă absoarbe putere iar dacă este negativ ( – ) atunci componenta generează sau produce putere ( ex: bateriile și generatoarele ).

  După cum știm unitatea de măsură pentru putere este watt-ul ( W ), dar unele dispozitive electrice ca motorul electric au puterea exprimată în cai putere ( hp ). Relația dintre cal putere și watt este:

1 hp = 746 W

Exempu de folosire a legii lui Ohm:

Pentru circuitul de mai jos să calculam R și P

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *