ELECTRONICĂ – Divizorul de tensiune

Divizorul de tensiune este un circuit format din 2 sau mai multe rezistoare conectate în serie și alimentate cu o sursă de tensiune continuă. Pe fiecare rezistor vom avea o cădere de tensiune în funcție de valoarea rezistorului respectiv. Suma căderilor de tensiune de pe fiecare rezistor este egală cu valoarea sursei de tensiune.

R_{e}= rezistența echivalentă a celor 3 rezistoare conectate în serie.
R_{x} = rezistența rezistorului x din circuitul divizorului de tensiune.
U_{x} = căderea de tensiune pe rezistorul x din circuitul divizorului de tensiune.
Formula de calcul se obține prin aplicarea repetată a legii lui Ohm:

\left.\begin{matrix} I=\frac{U}{R_{e}}\\ U_{x}=R_{x}\cdot I \end{matrix}\right\}\Rightarrow U_{x}=R_{x}\cdot \frac{U}{R_{e}}=\frac{R_{x}}{R_{e}}\cdot U\Rightarrow U_{x}=\frac{R_{x}}{R_{e}}\cdot U

Folosind formula de mai sus vom putea afla căderile de tensiune de pe orice rezistor din circuitul divizorului de tensiune fără a ști valoarea curentului ce parcurge acest circuit.

\left\{\begin{matrix} U_{R_{1}}=\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}\cdot U\\ U_{R_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}\cdot U\\ U_{R_{3}}=\frac{R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}\cdot U \end{matrix}\right.

Exemple:
1.
Utilizând formula divizorului de tensiune determinați căderea de tensiune de pe fiecare rezistor și arătați că suma acestor căderi de tensiuni este egală cu valoarea sursei de tensiune.

R_{e}=R_{1}+R_{2}+R_{3}=6+12+7=25\Omega

\left.\begin{matrix} V_{R_{1}}=\frac{R_{1}}{R_{e}} \cdot E=\frac{6\Omega }{25\Omega }\cdot 18V\\ V_{R_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{e}} \cdot E=\frac{12\Omega }{25\Omega }\cdot 18V\\ V_{R_{3}}=\frac{R_{3}}{R_{e}} \cdot E=\frac{7\Omega }{25\Omega }\cdot 18V \end{matrix}\right\}\Rightarrow V_{R_{1}}+V_{R_{2}}+V_{R_{3}}=4,32V+8,64V+5,04V=E

2.

Utilizînd formula divizorului de tensiune determinați căderea de tensiune pe fiecare rezistor.

\left.\begin{matrix} V_{R_{1}}=\frac{R_{1}}{R_{e}} \cdot E=\frac{2\Omega }{1000002\Omega }\cdot 20V\simeq 40\mu V\\ V_{R_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{e}} \cdot E=\frac{1\cdot 10^{6}\Omega }{1000002\Omega }\cdot 20V\simeq 20V\\ \end{matrix}\right\}

Mai jos va prezint documentul în format pdf pentru download sau studiu: