ELECTRONICĂ – Aplicații ale conectării rezistoarelor în serie

Dacă înlocuim unul din rezistoare dintr-un circuit divizor de tensiune cu un senzor ca termistor, fotorezistor sau chiar un comutator putem converti valoarea analogică sesizată de acest senzor într-un semnal electric ce poate fi măsurat.

Exemple :

Măsurare de temperatură.

presupunem că rezistența unui term,istor la o temperatură de 25^{o}C = 10 kΩ și la o temperatură de 100^{o}C = 100Ω

- t^{o} = coeficient de temperatură negativ ( adică temperatură mare = rezistență mică )

  • 25^{o}C V_{out} este:  V_{out}=frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}cdot V = frac{1kOmega }{11kOmega }cdot 12V = 1,09V
  • 100^{o}C  V_{out} este :  V_{out}=frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}cdot V = frac{100Omega }{1100Omega }cdot 12V = 10,9V
Extinderea domeniului de măsurare la voltmetru.

constă în conectarea în serie cu rezistența proprie a voltmetrului a unei rezistențe cu scopul de a măsura cu acel voltmetru o tensiune mai mare decât tensiunea nominală a voltmetrului.

  • r_{a} – rezistența internă a voltmetrului
  • U_{v} – valoarea tensiunii maxime ce poate fi aplicată instrumentului
  • U – tensiunea la care se dorește extinderea domeniului de măsurare.

R_{A} = r_{a}cdot (frac{U}{U_{v}}-1)  = valoarea rezistorului adițional.

Vom discuta mai în amănunt într-un capitol separat.